Podpora žáků oboru strojní mechanik, obráběč kovů – stipendia

Projekt  reg. č. 417-01-003/21 „Podpora žáků studijních oborů strojní mechanik a obráběč kovů“ z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje. Obsahem projektu je finanční podpora žáků 1. ročníku oboru 23-56/H01 obráběč kovů, dále žáků 2. ročníku oboru 23-51-H/01 strojní mechanik, tak aby se zvýšil jejich zájem o vzdělávání v uvedených oborech, kde… Pokračovat ve čtení Podpora žáků oboru strojní mechanik, obráběč kovů – stipendia

Erasmus + Praktické stáže žáků na zemědělské farmě v zahraničí

Projekt ” Praktické stáže žáků na zemědělské farmě v zahraničí” je realizace krátkodobé mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě v trvání 12 dní na Slovensku. Plánované období mobility by mělo proběhnout ve dvou turnusech, a to na jaře 2022 a na podzim 2022 v přijímající organizaci Hřebčín a farma Motešice, která patří k největším… Pokračovat ve čtení Erasmus + Praktické stáže žáků na zemědělské farmě v zahraničí

Projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

Název projektu:  Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246 Příjemce: Jihočeský kraj Partner s finančním příspěvkem: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023 Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III  https://ikap.kraj-jihocesky.cz/ Stručný… Pokračovat ve čtení Projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

Projekt reg. č. 471-01-008/19 „Podpora lyžařského výcvikového kurzu na SOŠ a SOU Milevsko“

Projekt reg. č. 471-01-008/19 „Podpora lyžařského výcvikového kurzu na…

Projekt Šablony 2019

ŠABLONY 2019  – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013487 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhovělo žádosti naší školy a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Výzvy  č. 02_18_065  Šablony pro SŠ a VOŠ II v celkové výši 562 550 Kč. Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity: Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele… Pokračovat ve čtení Projekt Šablony 2019

Podpora lyžařského výcvikového kurzu na SOŠ a SOU Milevsko

Obsahem projektu je finanční podpora žáků, kteří se z ekonomických důvodů nemohou…

Dotační program Jihočeského kraje – Podpora technického vzdělávání

Součástí tohoto projektu jsou dvě samostatné aktivity: práce se dřevem a práce s kovy…