Podpora odborného vzdělávání na SOŠ a SOU Milevsko

Grant pro školy je určen základním školám, středním školám a středním odborným učilištím, které chtějí aktivně a smysluplně využívat moderní technologie ve výuce s důrazem na vhodnou metodiku. Škola zapojením do tohoto projektu získala k dispozici 3 D tiskárny, digitální mikroskopy a termokameru Popis projektu: 3D tiskárny budou zapojeny do výuky v předmětech Technická dokumentace,… Pokračovat ve čtení Podpora odborného vzdělávání na SOŠ a SOU Milevsko

Podpora žáků studijních oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů

Projekt  reg. č.  417-01-01/2023 „Podpora žáků studijních oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů“ z dotačního programu Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok 2023 – 2024. Obsahem projektu je finanční podpora žáků 2. ročníku oboru 23-51-H/01 strojní mechanik, dále žáků 3. ročníku oboru 23-56/H01 obráběč kovů, tak aby se zvýšil jejich zájem o vzdělávání v uvedených… Pokračovat ve čtení Podpora žáků studijních oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů

Modernizace pracovišť odborného výcviku oboru truhlář – truhlářská a čalounická výroba a stravovací a ubytovací služby

Projekt „Modernizace pracovišť odborného výcviku oboru truhlář – truhlářská a čalounická výroba a stravovací a ubytovací služby“ Spolufinancováno Evropskou unií   Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti středoškolského vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání a práci s digitálními technologiemi. Dalším cílem projektu je využívání odborné… Pokračovat ve čtení Modernizace pracovišť odborného výcviku oboru truhlář – truhlářská a čalounická výroba a stravovací a ubytovací služby

Podpora vzdělání CZ.02.02.XX/00/22_003/0002709

Podpora vzdělávání  – CZ.02.02.XX/00/22_003/0002709   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále… Pokračovat ve čtení Podpora vzdělání CZ.02.02.XX/00/22_003/0002709

Podpora žáků studijních oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů

Projekt  reg. č.  417-01-02/22 „Podpora žáků studijních oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů“ z dotačního programu Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok 2022 – 2023. Obsahem projektu je finanční podpora žáků 1. ročníku a 3. ročníku 23-51-H/01 strojní mechanik, dále žáků 2. ročníku oboru 23-56/H01 obráběč kovů, tak aby se zvýšil jejich… Pokračovat ve čtení Podpora žáků studijních oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů

Nástroje pro oživení a odolnost – prevence digitální propasti

  Škola je příjemcem podpory z EU. Národního plánu obnovy, prevence digitální propasti. Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti). MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytne školám finanční prostředky      na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovat základní… Pokračovat ve čtení Nástroje pro oživení a odolnost – prevence digitální propasti

Doučování žáků škol

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy priloha_997428820_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO

Podpora žáků oboru strojní mechanik, obráběč kovů – stipendia

Projekt  reg. č. 417-01-003/21 „Podpora žáků studijních oborů strojní mechanik a obráběč kovů“ z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje. Obsahem projektu je finanční podpora žáků 1. ročníku oboru 23-56/H01 obráběč kovů, dále žáků 2. ročníku oboru 23-51-H/01 strojní mechanik, tak aby se zvýšil jejich zájem o vzdělávání v uvedených oborech, kde… Pokračovat ve čtení Podpora žáků oboru strojní mechanik, obráběč kovů – stipendia

Erasmus + Praktické stáže žáků na zemědělské farmě v zahraničí

   Projekt ” Praktické stáže žáků na zemědělské farmě v zahraničí”  2021-1-CZ01-KA122-VET-000019047 je realizace krátkodobé mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě v trvání 12 dní na Slovensku. Plánované období mobility by mělo proběhnout ve dvou turnusech, a to na jaře 2022 a na podzim 2022 v přijímající organizaci Hřebčín a farma Motešice, která patří… Pokračovat ve čtení Erasmus + Praktické stáže žáků na zemědělské farmě v zahraničí

Projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

Název projektu:  Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246 Příjemce: Jihočeský kraj Partner s finančním příspěvkem: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023 Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III  https://ikap.kraj-jihocesky.cz/ Stručný… Pokračovat ve čtení Projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)