Lyžařský výcvik

Žáci naší školy se ve dnech 29.1. až 2.2.2023 zúčastnili každoročního lyžařského výcviku na Špičáku v Železné Rudě. I přes velmi brzké ranní vstávání a velké „nečekané“ zpoždění Českých drah jsme kolem nedělního poledne dorazili vlakem do hotelu Stela, kde jsme byli ubytováni. Zanechali jsme zavazadla ve společenské místnosti a vyrazili okamžitě na svah. Počasí… Pokračovat ve čtení Lyžařský výcvik

Přijímací řízení 2023/2024

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um, dne 6. 1. 2023 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly prv­ní kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků pro škol­ní rok 2023/24. Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 1. břez­na 2023.   Kritéria pro přijetí ke studiu_pro žáky_SOU_2023   Kritéria pro přijetí_studijní obory_2023   Počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do jed­not­li­vých oborů: Maturitní obory Obor Počet přijímaných žáků 75-41-M/01… Pokračovat ve čtení Přijímací řízení 2023/2024

Workshop v NEMOCNICI NA PLEŠI

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se třídy SOC1 a SOC3 vypravily na workshop do Nemocnice Na Pleši. Nemocnice má motto „Úplně jiná nemocnice“. Po prohlídce žáci dali tomuto heslu za pravdu. Nemocnice Na Pleši je soukromé zdravotnické zařízení s historickou tradicí. Specializuje se na léčbu onkologicky nemocných, rehabilitaci, pneumologii a poskytování paliativní péče. Prioritou zaměstnanců je… Pokračovat ve čtení Workshop v NEMOCNICI NA PLEŠI

Adaptační kurz třídy SOC1

Žáci 1. ročníku oboru Sociální činnost se na začátku září účastnili adaptačního kurzu, jehož hlavním cílem bylo “prolomit ledy”, seznámit se a navázat přátelství. Nejdříve se vydali po milevské křížové cestě, aby hledali QR kódy, odpovídali na otázky ohledně milevské historie a poznali naše město. Nechyběla odměna na Vášově mlýně ani nečekaná koupačka v bažině.… Pokračovat ve čtení Adaptační kurz třídy SOC1

Beseda o energetice

Žáci 1. ročníků oboru Sociální činnost, Opravář zemědělských strojů, Obráběč kovů se 10. června 2022 zúčastnili besedy „Energie budoucnost lidstva“, a to v rámci předmětu ekologie. Besedu uspořádala Skupina ČEZ – lektory byli pánové Ing. Lukáš Martinec a Tomáš Hejl z agentury Porta Educa. Přednášející zprostředkovali zúčastněným globální pohled na energetické potřeby současného světa i… Pokračovat ve čtení Beseda o energetice

Výsledky přijímacího řízení – učební obory

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ  v I. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 dne 22.04.2022 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.   Výsledky_PŘ_2022   Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho… Pokračovat ve čtení Výsledky přijímacího řízení – učební obory

Velikonoční workshop pro budoucí pečovatele

V rámci rozmanitých příprav na svou profesi absolvovaly třídy oboru Sociální činnost z milevského učiliště atraktivní workshop s názvem „Velikonoční kraslice různými technikami“. Akci organizovala Jihočeská hospodářská komora Milevsko.

Velikonoční perníčkové zdobení

Žáci 2. a 3. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby mají za sebou další “sladký den” s JHK Milevsko. Pod vedením lektorky paní Petrů zdobili velikonoční perníčky typických tvarů. Tato aktivita patří k osvědčeným workshopům, které žáci absolvují opakovaně a nikdy se neomrzí. Žáci mají prostor pro svou fantazii a  kreativitu, ale zároveň je potřeba… Pokračovat ve čtení Velikonoční perníčkové zdobení

Od rašeliny přes pivovar do cukrářství

Přesně tak, jak říká název, „putovali“ žáci oboru Stravovací a ubytovací služby spolu se svými učiteli v úterý 29. 3. 2022. Exkurze ve firmě Rašelina Soběslav, kde mají i svůj vlastní pivovar, byla poutavou výchozí stanicí akčního dne, pořádaného JHK Milevsko. Žáci si prošli celým procesem výroby, od skladů jednotlivých surovin a komponentů přes míchací automatizovanou… Pokračovat ve čtení Od rašeliny přes pivovar do cukrářství