Uchazeči o studium

Vyberte si ze široké škály našich oborů s maturitou

nebo výučním listem, se kterými se ve světě neztratíte!

Strojní mechanik

Kód oboru

23-51-H/01

Typ studia

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem Zaměření

Charakteristika oboru

Zaměření ŠVP – zámečník. Absolvent je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu a opravovat je. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

Studijní plán

Strojní mechanik

Galerie