Školské poradenské pracoviště

Poraďte se s námi, společně vše vyřešíme

Školní speciální pedagog

Mgr. Diana Princová

Školní speciální pedagog, učitelka

Konzultační hodiny

Činnost školního speciálního pedagoga

Školní metodik prevence

Mgr. Václav Kašpar

školní metodik prevence, ředitel školy

Konzultační hodiny

Činnost školního metodika prevence

Výchovný poradce

Mgr. Jan Cihlář

výchovný poradce, zástupce ředitele