Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Podpora žáků studijních oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů

Projekt  reg. č.  417-01-02/22 „Podpora žáků studijních oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů“ z dotačního programu Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok 2022 – 2023.

Obsahem projektu je finanční podpora žáků 1. ročníku a 3. ročníku 23-51-H/01 strojní mechanik, dále žáků 2. ročníku oboru 23-56/H01 obráběč kovů, tak aby se zvýšil jejich zájem o vzdělávání v uvedených oborech, kde by se řádně vyučili a úspěšně ho dokončili. Tento projekt má motivovat žáky k řádné docházce do školy a na odborný výcvik, a tím i upevňovat správné pracovní nasazení a volní návyky. Díky vyplácenému stipendiu je projekt i významnou finanční pomocí žákům ze sociálně slabších rodin. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt dlouhodobý, předpokládáme, že opět pomůže navýšit zájem žáků základních škol o vzdělávání v oboru strojní mechanik nebo obráběč kovů.

Cílem projektu je motivovat žáky k získání středního vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik a obráběč kovů; snížit počet žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu; uspokojit potřeby zaměstnavatelů kvalifikovanými pracovníky.

Realizace:  1.9. 2022 – 30.6. 2023

Celkové uznatelné výdaje projektu činí  78 500,- Kč