Soutěž KOVO Junior 2023

Soutěž KOVO Junior 2023 Ve čtvrtek 16. 02. 2023 proběhlo na VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice krajské kolo soutěže zámečníků v rámci celorepublikové soutěže Kovo junior. Vítěz krajského kola si zajistil postup do celorepublikového soutěže. Žáci během 4hodinové praktické části prokázali znalosti a dovednosti při výrobě dané součásti dle výkresové dokumentace a také znalosti z… Pokračovat ve čtení Soutěž KOVO Junior 2023

Bez názvu

Beseda o bankovnictví Dne 27. února 2023 zavítal Ing. Jakub Zimola z ČSOB na besedu o bankovnictví do třídy SOT3. Obsahem byla především finanční gramotnost. Vysvětlil žákům služby obchodních bank, platební karty a zásady jejich bezpečného používání, formy úvěrů, na co si dát pozor při půjčování peněz. Věnoval se spořicím účtům, stavebnímu spoření, penzijnímu připojištění, investování… Pokračovat ve čtení Bez názvu

Lyžařský výcvik

Žáci naší školy se ve dnech 29.1. až 2.2.2023 zúčastnili každoročního lyžařského výcviku na Špičáku v Železné Rudě. I přes velmi brzké ranní vstávání a velké „nečekané“ zpoždění Českých drah jsme kolem nedělního poledne dorazili vlakem do hotelu Stela, kde jsme byli ubytováni. Zanechali jsme zavazadla ve společenské místnosti a vyrazili okamžitě na svah. Počasí… Pokračovat ve čtení Lyžařský výcvik

Zemědělec – farmář – nový učební obor od 1.9. 2023

Zemědělec – farmář (41-51-H/01)   Typ studia   Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem   Charakteristika oboru   práce jak v rostlinné tak živočišné výrobě, na soukromé farmě bezplatné získání řidičského oprávnění pro řízení traktoru,  osobního  automobilu možnost získání svářečského průkazu pro svařování v ochranné atmosféře CO2 odborný výcvik probíhá ve školních… Pokračovat ve čtení Zemědělec – farmář – nový učební obor od 1.9. 2023

Přijímací řízení 2023/2024

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um, dne 6. 1. 2023 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly prv­ní kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků pro škol­ní rok 2023/24. Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 1. břez­na 2023.   Kritéria pro přijetí ke studiu_pro žáky_SOU_2023   Kritéria pro přijetí_studijní obory_2023   Počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do jed­not­li­vých oborů: Maturitní obory Obor Počet přijímaných žáků 75-41-M/01… Pokračovat ve čtení Přijímací řízení 2023/2024

Podpora vzdělání CZ.02.02.XX/00/22_003/0002709

Podpora vzdělávání  – CZ.02.02.XX/00/22_003/0002709   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále… Pokračovat ve čtení Podpora vzdělání CZ.02.02.XX/00/22_003/0002709

Den otevřených dveří a přijímačky nanečisto

V průběhu dne je možná prohlídka školy, dílen ve Veselíčku i v areálu ZVVZ a konzultace s vyučujícími.   “Přijímací zkoušky nanečisto”  přihlášení na:         prijimacky.nanecisto@issou-milevsko.cz Po přihlášení, obdržíte  bližší informace. Poplatek 200,- Kč.

Florbalový turnaj „SUBTERRA“

5. ledna jsme se zúčastnili okresního kola turnaje v Písku. Týmy píseckého gymnázia a průmyslovky nabité hráči i z nejvyšších soutěží byly nad naše síly, ale o třetí místo jsme se porvali s borci ze zemědělské školy, kdy po remíze v základní hrací době jsme neuspěli v nájezdech a museli jsme se spokojit se čtvrtým… Pokračovat ve čtení Florbalový turnaj „SUBTERRA“

Absolventský ples

Pour Féliciter 2023