Uchazeči o studium

Vyberte si ze široké škály našich oborů s maturitou

nebo výučním listem, se kterými se ve světě neztratíte!

Zemědělec - farmář

Kód oboru

41-51-H/01

Typ studia

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

Charakteristika oboru

· práce jak v rostlinné tak živočišné výrobě, na soukromé farmě
· bezplatné získání řidičského oprávnění pro řízení traktoru,  osobního  automobilu
· možnost získání svářečského průkazu pro svařování v ochranné atmosféře CO2
· odborný výcvik probíhá ve školních dílnách a na smluvních pracovištích

 

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatňují při výkonu dělnických povolání v zemědělské prvovýrobě, službách pro zemědělství a v navazujících oblastech zpracování zemědělských produktů. Uplatňují se zejména v povoláních pěstitel rostlin, chovatel zvířat, zemědělský mechanizátor nebo zemědělec-farmář. Vykonávají činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňují se při obsluze a údržbě zemědělské techniky.

Studijní plán

Podnikání

Galerie