Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Podpora odborného vzdělávání na SOŠ a SOU Milevsko

Grant pro školy

je určen základním školám, středním školám a středním odborným učilištím, které chtějí aktivně a smysluplně využívat moderní technologie ve výuce s důrazem na vhodnou metodiku. Škola zapojením do tohoto projektu získala k dispozici 3 D tiskárny, digitální mikroskopy a termokameru

Popis projektu:

3D tiskárny budou zapojeny do výuky v předmětech Technická dokumentace, Technologie oprav, Mechanizační prostředky a  Výrobní zařízení. Konkrétním využitím bude práce s grafickými programy, základy programování (pro práci s 3D skenerem a 3D tiskárnou), dale oprava vadných drobných náhradních dílů 3D tiskem. Žáci se zábavnou formou učí principy fungování a ovládání těchto technologií, které budou později potřebovat k úspěšnému uplatnění na trhu práce.

 

Digitální mikroskopy se perfektně uplatňují v předmětu Materiály, kde žáci mohou reálně sledovat stavby a struktury materiálů a lépe pochopit souvislosti s tím spojené.

 

Vzhledem k tomu, že v současné době  žádnou 3D tiskárnou ani digitálním mikroskopem ve škole nedisponujeme, vidíme v pořízení těchto pomůcek smysluplné využití inovativních moderních technologií ve výuce a v praxi, v rozšiřování kompetencí žáků a větší atraktivitě technických oborů.