Uchazeči o studium

Vyberte si ze široké škály našich oborů s maturitou

nebo výučním listem, se kterými se ve světě neztratíte!

Maturitní obory

čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou

Sociální činnost

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách.

Je připraven pro poskytování přímé obslužné péče klientům a podporu jejich soběstačnosti…

Mechanik strojů a zařízení

Absolvent se uplatní na trhu práce jako strojírenský technik (v typové pozici servisní technik), dále se může uplatnit při vykonávání náročných pracovních činností v povolání strojní zámečník ve složitých podmínkách…

Obory s výučním listem

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou

Strojní mechanik

Absolvent je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu a opravovat je. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01…

Opravář zemědělských strojů

Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B. C. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01…

Obráběč kovů

Absolvent se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech. Je připraven pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích kovů.

– s možností stipendia

Truhlář

Absolvent se uplatní v odvětví dřevozpracující výroby zejména při výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb zahradní architektury atd. Uplatnit se může i při opravách a renovaci truhlářských výrobků…

Truhlářská a čalounická výroba

Ruční a strojní zpracování dřeva, obsluha dřevo- obráběcích strojů, jejich seřízení a ostření řezných částí. Zhotovení, sestavení a montáž různých druhů tesařských výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení. Absolvent se uplatní při opravách a renovaci nábytku a čalounění…

Opravářské práce

Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání zemědělský dělník zaměřený na výkon opravářských prací. Provádí především vlastní opravy, údržbu a seřizování strojů a zařízení, ale podílí se případně i na výrobě a renovaci součástí…

Stravovací a ubytovací služby

Obor je zaměřen zejména na stravovací služby, které zahrnují přípravu pokrmů a vykonávání různých kuchařských prací. Žáci se v oblasti stravovacích služeb naučí zejména připravovat různé teplé pokrmy a vybrané studené pokrmy, připravovat teplé nápoje a pokrmy…

Zemědělec - farmář

Tenhle obor je pro všechny se vztahem k zemědělství, kteří preferují práci mimo fabriku a kancelář. Naučíš se všechno o pěstování rostlin, chovu zvířat, zpracování živočišných a rostlinných výrobků a o základní mechanizaci i jejích opravách.

Dálkové studium

tříleté nástavbové dálkové studium zakončené maturitou

Žáci si rozšíří vědomosti, které si osvojili absolvováním středního vzdělání s výučním listem. Prohloubí si především vědomostí o technických materiálech využívaných ve strojírenství. Pozná různé způsoby jejich zpracování na strojní součásti, vlastnosti při jejich tepelném zpracování…

Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru…