Uchazeči o studium

Vyberte si ze široké škály našich oborů s maturitou

nebo výučním listem, se kterými se ve světě neztratíte!

Sociální činnost

Kód oboru

75-41-M/01

Typ studia

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Charakteristika oboru

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách. Je připraven pro poskytování přímé obslužné péče klientům a podporu jejich soběstačnosti a pro nepedagogickou výchovně vzdělávací činnost s dětmi i dospělými.

Úvodní video

Play Video

Studijní plán

Galerie