Školská rada

Složení školské rady
a výroční zprávy

Členové školské rady

Za rodiče a zletilé žáky

Pavlína Buriánková (Předsedkyně)

Dana Faladová

Za pedagogy

Mgr. Markéta Hadáčková

Karel Šácha

Za zřizovatele

Ing. Petr Bašík

Mgr. Ivana Stráská

Výroční zprávy

Výroční zprávy jsou k nahlédnutí v dokumentech školy