Školská rada

Složení školské rady
a výroční zprávy

Členové školské rady

Za rodiče a zletilé žáky

Petr Kozák (Předseda)

Dan Šafránek

Za pedagogy

Mgr. Markéta Hadáčková

Karel Šácha

Za zřizovatele

Ing. Petr Bašík

Markéta Honzíková

Výroční zprávy

Výroční zprávy jsou k nahlédnutí v dokumentech školy