Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Volná místa ke studiu – 3. kolo přijímacího řízení

3. kolo přijímacího řízení

Na základě § 60m zák. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č.422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, § 22 vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení pro uvedené maturitní a učební obory na školní rok 2024-2025.

 

Přihlášky v papírové formě s přílohami můžete podat v termínu do 19. července 2024.

 

Kritéria přijetí:

Kritéria pro přijetí_studijní obory_2024 3. kolo

 

Kritéria pro přijetí ke studiu_pro žáky_stravovací služby 3. kolo

 

 

Počty přijímaných:

 

Maturitní obor
Obor Počet volných míst
75-41-M/01 Sociální činnost 4
Učební obor „E“
Obor Počet přijímaných žáků
65-52-E/01 Stravovací a ubytovací služby 5

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 26. července 2024 na webových stránkách školy a úřední desce školy a na webu centrálního systému Cermatu.

Mgr. Václav Kašpar

ředitel školy