Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Základ­ní infor­ma­ce jsou již nyní uve­řej­ně­ny na webo­vé stránce  https://www.prihlaskynastredni.cz/. Nej­dů­le­ži­těj­ší změ­ny: Při­hláš­ky se budou podá­vat před­nost­ně elek­tro­nic­ky pomo­cí webo­vé apli­ka­ce DIPSY. Lhů­ta pro podá­vá­ní při­hlá­šek je od 1. do 20. úno­ra 2024. Jsou vydá­ny nové for­mu­lá­ře při­hlá­šek a potvr­ze­ní léka­ře – k dis­po­zi­ci na webu MŠMT. Otevírané obory a předpokládané počty přijímaných pro školní… Pokračovat ve čtení Přijímací řízení pro školní rok 2024/25