Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Základ­ní infor­ma­ce jsou již nyní uve­řej­ně­ny na webo­vé stránce  https://www.prihlaskynastredni.cz/.

Nej­dů­le­ži­těj­ší změ­ny:

Při­hláš­ky se budou podá­vat před­nost­ně elek­tro­nic­ky pomo­cí webo­vé apli­ka­ce DIPSY.

Lhů­ta pro podá­vá­ní při­hlá­šek je od 1. do 20. úno­ra 2024.

Jsou vydá­ny nové for­mu­lá­ře při­hlá­šek a potvr­ze­ní léka­ře – k dis­po­zi­ci na webu MŠMT.

Otevírané obory a předpokládané počty přijímaných pro školní rok 2024/25:

Maturitní obory – jednotná přijímací zkouška MAT, ČJL
Obor Počet přijímaných žáků
75-41-M/01 Sociální činnost 24
Učební obory „H“ – bez přijímaček, dle prospěchu
Obor Počet přijímaných žáků
23-51-H/01 Strojní mechanik 12
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – malá mechanizace

24
41-51-H/01 Zemědělec – farmář 12
33-56-H/01 Truhlář 12
23-56-H/01 Obráběč kovů 12
Učební obory „E“ – bez přijímaček, dle prospěchu
Obor Počet přijímaných žáků
65-52-E/01 Stravovací a ubytovací služby 14
41-55-E/01 Opravářské práce 14
33-56-E/01 Truhlářské a čalounické práce 7

Kritéria:

Maturitní obor: Kritéria pro přijetí – maturitní obory

 

Učební obory: Kritéria pro přijetí ke studiu – učební obory