Projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

Název projektu:  Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246 Příjemce: Jihočeský kraj Partner s finančním příspěvkem: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023 Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III  https://ikap.kraj-jihocesky.cz/ Stručný… Pokračovat ve čtení Projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)