Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

  1. Název projektu: 

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

  1. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246
  1. Příjemce: Jihočeský kraj
  1. Partner s finančním příspěvkem: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777
  1. Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023
  1. Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III 

https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

  1. Stručný popis klíčové aktivity č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III) a zapojení Vaší školy do této klíčové aktivity: 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Milevsko, Čs. armády 777 je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity č.7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III). Cílem klíčové aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit středních škol jednotkovými náklady, naplňující opatření definovaná v Krajském akčním plánu Jihočeského kraje II a školních akčních plánech jednotlivých škol.

  1. Podpořené budou tyto aktivity (šablony): Podaktivita 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ, 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem, 7e: Stáže pedagogů SŠ u zaměstnavatelů, 7f: Personální podpora -Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.