Projekt Šablony 2019

ŠABLONY 2019  – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013487 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhovělo žádosti naší školy a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Výzvy  č. 02_18_065  Šablony pro SŠ a VOŠ II v celkové výši 562 550 Kč. Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity: Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele… Pokračovat ve čtení Projekt Šablony 2019