Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Projekt Šablony 2019

ŠABLONY 2019  – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013487

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhovělo žádosti naší školy a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Výzvy  č. 02_18_065  Šablony pro SŠ a VOŠ II v celkové výši 562 550 Kč.

Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity:

  • Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – oblast ICT, cizí jazyky, polytechnické vzdělávání, podnikavost
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání v SŠ
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den mimo školu
  • Projektový den ve škole
  • Komunitně osvětová setkání

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

                                                                                                           

logo.jpg