ZRUŠENÍ POVINNOSTI NOSIT OCHRANNÝ PROSTŘEDEK UVNITŘ BUDOV, VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu,… Pokračovat ve čtení ZRUŠENÍ POVINNOSTI NOSIT OCHRANNÝ PROSTŘEDEK UVNITŘ BUDOV, VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ