Výlet SO1, SOC1

Předávání výučních listů SOT3

Zmatená pohádka v DPS

Návštěva knihovny

SOT3

Maturita SOC4

Jízda zručnosti

Opraváři opravují

SAXANA RUN

Lotyšsko – jaro