Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Den otevřených dveří ZD Chyšky

V pátek 14. června proběhla pro některé žáky naší školy jedna z posledních vzdělávacích akcí současného školního roku. Konkrétně se jednalo o Den otevřených dveří Zemědělského družstva Chyšky, kterého se zúčastnili žáci oborů Opravář zemědělských strojů, Opravářské práce a Zemědělec – farmář. Žáci tak měli možnost se dozvědět různé informace o činnosti zemědělského podniku, prohlédnout si zemědělskou techniku, dílny a další prostory s touto činností spojené. Na závěr si žáci vyzkoušeli pod dohledem zkušené osoby kondiční jízdu v moderním traktoru značky John Deere. Celým dopoledním programem nás doprovázel předseda družstva Ing. Jan Málek, který žákům popsal “radosti i strasti” současné zemědělské výroby. Neméně zajímavé bylo také povídání mechanizátora podniku Ing. Lukáše Lívance, který zúčastněným představil hlavní zemědělské stroje. Tímto Zemědělskému družstvu Chyšky děkujeme za akci “šitou na míru” budoucím absolventům našich učebních oborů a doufáme v jejich uplatnění, třeba právě v tomto podniku.

Barbora Kukačová