Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Přednáška o první pomoci

Ve čtvrtek 6. června 2024 se konala přednáška o první pomoci. První pomoc přiblížili žákům instruktor první pomoci Ing. Karel Dvořák a asistentka a maskérka
Petra Koutníková. Žáci dělali figuranty při sehrávání různých situací, např. při
maskování poranění.
Lektoři vysvětlovali první pomoc v život nebo zdraví ohrožujících situacích. Žáci
vyslechli obecný postup první pomoci, dále první pomoc u stavů bezprostředního
ohrožení života, při závažných úrazech, při poškození teplem a chladem, při
poleptání, otravách, u neúrazových stavů dospělých osob, u dětí. Dalším tématem
bylo polohování raněných a nemocných. Vysvětlili spolupráci Záchranné
zdravotnické služby, hasičů, policie.
Lektoři také debatovali s žáky o významu laické první pomoci. Laická první pomoc
neztratila na významu ani v době existence profesionální zdravotnické záchranné
služby. Součinnost laických zachránců s profesionály zvyšuje její účinnost.

Miroslava Krejčová