Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Exkurze ve Veselíčku

Dne 3. června 2024 třída SOC1 navštívila Domov svaté Alžběty ve Veselíčku Je to
azylový dům pro matky s dětmi. Provozovatelem je Farní charita Písek. Provázela
nás sociální pracovnice Mgr. Monika Křížová, DiS. Viděli jsme, jak maminky
s dětmi žijí. Dozvěděli jsme se, jaké sociální služby mohou využívat a na jaké dávky
mají nárok.
Potom jsme šli na prohlídku dílen SOŠ a SOU Milevsko, které se nacházejí rovněž
ve Veselíčku. Provázel nás zástupce ředitele pro ODV Karel Šácha. Zhlédli jsme
učňovské dílny oboru Truhlář a oboru Opravář zemědělských strojů. Viděli jsme
ukázky prací žáků. Také jsme vyslechli informace o provozování autoškoly.
Vraceli jsme se obohaceni o mnoho nových poznatků.

Miroslava Krejčová