Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Volná místa ke studiu – 2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

Na základě § 60m zák. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č.422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, § 22 vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro uvedené učební obory na školní rok 2024-2025.

Přihlášky můžete podat v termínu od 21. května 2024 do 24. května 2024.

Procedura a kritéria jsou stejná jako v kole prvním.

(https://issou-milevsko.cz/prijimaci-rizeni-issou/)

 

Počty přijímaných:

Maturitní obory
Obor Počet volných míst
75-41-M/01 Sociální činnost 8
Učební obory „H“
Obor Počet přijímaných žáků
41-51-H/01 Zemědělec – farmář 7
33-56-H/01 Truhlář 8
Učební obory „E“
Obor Počet přijímaných žáků
65-52-E/01 Stravovací a ubytovací služby 5
41-55-E/01 Opravářské práce 5

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 21. června 2024 na webových stránkách školy a úřední desce školy a na webu centrálního systému Cermatu.

 

Mgr. Václav Kašpar

ředitel školy