Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Zajímavá beseda pro farmáře

Dne 29. dubna 2024 přijel do naší školy pan Josef Daněk, aby svým povídáním zpestřil výuku žákům učebního oboru Zemědělec – farmář. Tento zkušený farmář a veterinární lékař, jenž je evidován v programu “Dobrovolníci do škol”, žákům několik hodin vyprávěl o historii zemědělství v naší zemi, o svých zkušenostech ve farmaření a o udržitelné zemědělské výrobě. Žáci kromě zajímavých informací během besedy zhlédli i několik videí o chovu hospodářských zvířat a o nových trendech v živočišné a rostlinné výrobě. Velmi si vážíme této dobrovolné činnosti a jsme rádi za navázání spolupráce s tímto odborníkem pro naše žáky.

Barbora Kukačová