Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Workshop – sladká cestovatelská bojovka v milevské knihovně

Žáci 1. ročníku oboru “Stravovací a ubytovací služby” podnikli spolu se svými vyučujícími odborného
výcviku „Cestu kolem světa“ – s gastromapou a s cílem získat tajnou recepturu.
Vše se odehrálo ve středu 10. 4. 2024 v prostorách Městské knihovny Milevsko a organizačně vše zajistila
knihovnice Anna Štráchalová. Žáci nadšeně plnili zadané úkoly a využívali všechny dostupné zdroje.
Spojovali typické národní pokrmy s danými státy, perfektní italštinou pojmenovávali druhy těstovin,
luštili rébus s názvem dezertu a celé své putováni završili odhalením receptu na odpalované těsto.
Všichni zúčastnění odcházeli z knihovny s úsměvem na tváři, za což patří velký dík paní knihovnici.
Určitě budou nedočkavě vyhlížet v kalendáři 24. duben, kdy sbalí do batohu kuchařský oděv a vyrazí
do kavárny Za Oknem. Tam na ně bude čekat paní cukrářka, se kterou společně upečou sladké
dobroty z odpalovaného těsta.

Věra Fraňková