Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Přednáška Nadačního fondu Mathilda

Ve čtvrtek 4. dubna se na naší škole uskutečnila přednáška Nadačního fondu Mathilda, jehož cílem je pomáhat lidem s těžkým zrakovým postižením. Přednášku pro žáky 3. a 4. ročníků zorganizovaly maturantky Monika Stehlíková a Markéta Podlesná v rámci předmětu „Organizace volného času“.

Pro žáky oboru „Sociální činnost“ byla tato akce obzvlášť přínosná, jelikož se problematika zrakového postižení dotýká i jejich budoucího povolání. Přednášející Iveta Kolínová seznámila žáky s životem nevidomých, s jejich specifickými potřebami a s tím, jak jim Nadační fond Mathilda pomáhá. Součástí přednášky byla i ukázka práce vodicího psa Čerkýse, která žáky velice zaujala.

Děkujeme Nadačnímu fondu Mathilda za poutavou a inspirativní přednášku a Monice Stehlíkové a Markétě Podlesné za skvělou organizaci.

Adéla Hadáčková