Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Výlet do Písku s dvěma exkurzemi

Dne 21. března 2024 vyrazily budoucí pečovatelky ze třídy SOC1 na
exkurzi do Charity Písek a na výstavu Animárium do Sladovny v Písku.
V neziskové organizaci Charita je provázela vedoucí služeb Mgr. Marie Velíšková.
Dozvěděly se, jak se věnují lidem v jejich nepříznivé sociální a zdravotní situaci.
Pomáhají lidem zvládat činnosti a překonávat problémy, na které sami nestačí.
Zaměřují se na seniory, lidi se zdravotním postižením, rodinu, děti a mládež, lidi bez
domova, hospicovou péči a poskytují i jinou pomoc (například zajišťují dobrovolnický program).
Animárium je zážitková výstava. Žákyně poznaly prvky a principy, ze kterých se
skládá animovaný film. Na připravených stanovištích ve Studiu 1 si s podporou
lektorky vyzkoušely základní typy animace. Animační studio bylo uzpůsobené tak, aby hravou a zábavnou formou naučilo praktickým základům animace.

Miroslava Krejčová