Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy

Rada kraje dne 22.02. 2024 usnesením č. 234/2024/RK-84   v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ ředitelek škol a školských zařízení.

 Vyhlášení konkursních řízení 

přihláška ke konkursu

Souhlas s evid. os. údajů