Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Ekologická beseda pro 1. ročníky

Dne 1. prosince 2023 proběhla pro žáky 1. ročníků ekologická beseda na téma “Rozmanitost naší krajiny”, kterou si připravil lesník Ing. Jakub Brichta z organizace O LESE, z.s.
Žáci si poslechli velmi zajímavé a zábavné povídání o naší krajině, jejích typech a vlivu člověka na krajinu a její části. Dále se dozvěděli něco o práci lesníka a o bohatství, které nám les poskytuje při správném hospodaření.
Organizace “O LESE” poskytuje školám či dalším zájemcům z řad veřejnosti programy lesní pedagogiky, které jsou postaveny na základě zábavného učení a poznatků z praxe. Zájemci o lesní problematiku či environmentální výchovu se na webových stránkách této organizace či sociálních sítích dozví řadu zajímavých informací z oblasti lesního hospodářství, environemálního vzdělávání, lesní biologie nebo zde naleznou různé tipy na zajímavé výlety do přírody.
Barbora Kukačová