Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Exkurze v plzeňském závodě Škoda JS

V pátek 6. října jsme si v rámci dne otevřených dveří prohlédli provozy plzeňského závodu Škoda JS.

V první části prohlídky jsme viděli výrobu jednotlivých segmentů reaktorů dvou typů, tedy částí kontejmentu pro usazení palivových článků, a vík, které tyto tlakové nádoby uzavírají. V této části se rovněž vyrábějí kontejnery, tedy nádoby pro uskladnění použitého paliva. Průvodce nám ochotně vysvětlil podstatu jaderného reaktoru, základní parametry i různé zajímavosti týkající se výroby, montáže i bezpečnosti, která se celým procesem prolíná nejvíce. Vzhledem k extrémním rozměrům a dalším neméně zásadním faktorům je velmi obtížné dostat se do těchto částí jako návštěva.

Druhá část prohlídky navazovala v prostorách závodu v Třemošné, kde jsme nejprve vyšlapali na stabilním handbikeu spoustu elektřiny a tím i peněz pro diakonii v Přešticích. Poté jsme viděli kompletní výrobu a odzkoušení mechanismu pro regulaci výkonu reaktoru. Ta se děje pomocí regulačních tyčí pohlcujících volné neutrony mezi palivovými články. Ve zkušebně bylo vidět modelovanou i skutečnou funkci závěsů tyčí, ve velíně pak i činnost obsluhy reaktoru při jeho různých režimech.

Domů jsme se vrátili pozdě, ale plni dojmů z nevšedních poznatků. Práci v jaderném strojírenství na všech postech nelze dělat jinak než bez chyb. Jejich neopravitelností a následky se tato výroba liší od všech, které jsme dosud viděli.

Václav Kotmel