Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Volby do školské rady – výsledky

Do školské rady od 1.9. 2023 na tříleté období byli zvoleni:

 

 za zákonné zástupce, zletilé žáky: Daniel Šafránek, Petr Kozák

 

za pedagogy:  Mgr. Markéta Hadáčková, Karel Šácha

 

jmenováni zřizovatelem: Ing. Petr Bašík, Markéta Honzíková