Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

3. kolo přijímacího řízení

Volná místa:

 

Kód oboru Název oboru Forma studia Počet volných míst
23-51-H/01 Strojní mechanik – výuční list Denní 7
41-55-H/01 Zemědělec – farmář – výuční list Denní 1
33-56-H/01 Truhlář – výuční list Denní 4
41-55-E/01 Opravářské práce – výuční list

 

Denní 5
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – výuční list

 

Denní 3

 

Přihlášky ke studiu se posílají poštou, popř. osobně na adresu školy do 18.8. 2023.

 

Kritéria přijímacího řízení: https://issou-milevsko.cz/prijimaci-rizeni-issou/

 

Seznam přijatých uchazečů bude pro všechny obory studia zveřejněn dne 21. 8. 2023 na úřední desce školy a webových stránkách školy.