Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

Na základě § 60 f zák. č. 561/2004  Sb. (školský zákon) vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení do níže uvedených studijních i učebních oborů z důvodu nenaplnění kapacity počtu přijatých přihlášek v prvním kole přijímacího řízení.

 

Kód oboru Název oboru Forma studia Počet volných míst
75-41-M/01 Sociální činnost Denní 16
23-51-H/01 Strojní mechanik – výuční list Denní 8
41-55-H/01 Zemědělec – farmář – výuční list Denní 2
33-56-H/01 Truhlář – výuční list Denní 8
41-55-E/01 Opravářské práce – výuční list

 

Denní 6
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – výuční list

 

Denní 4

 

Přihlášky ke studiu se posílají poštou, popř. osobně na adresu školy

do 26. 5. 2023.

 

Kritéria přijímacího řízení: https://issou-milevsko.cz/prijimaci-rizeni-issou/

 

Seznam přijatých uchazečů bude pro všechny obory studia zveřejněn

dne 29. 5. 2023 na úřední desce školy a webových stránkách školy.