Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Exkurze do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi v Milevsku

Dne 18. dubna 2023 třída SOC1 navštívila Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi v Milevsku.
Nízkoprah poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, krizovou intervenci, pomoc se školou, zájmové aktivity. V rámci zájmových aktivit byl v zařízení například včelař, paní s pejskem, klienti malovali velikonoční vajíčka, vyslechli přednášku o závislostech.
Zaměstnanci jsou otevření k mnoha aktivitám – doprovázejí klienty na úřad práce, pomáhají s vyplňováním úředních písemností, poskytují potravinovou pomoc, obstarají kontakty na instituce, organizují sbírku potravin, vydávají trvanlivé potraviny potřebným a vykonávají řadu dalších činností.
Budoucí pečovatelky diskutovaly se zaměstnanci o tématech týkajících se dluhů, potravinové pomoci, závislostí, bezdomovectví, útěku z léčebny, domácího násilí, psychologické pomoci. Žáci viděli vybavenou klubovnu s počítačem, hudebnu a venkovní zahradu s možností trávení volného času.
Zkrátka se zaměstnanci věnují lidem v nepříznivé situaci a za to jim patří veliký dík.

Miroslava Krejčová