Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Zemědělec – farmář – nový učební obor od 1.9. 2023

Zemědělec – farmář (41-51-H/01)

 

Typ studia

 

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

 

Charakteristika oboru

 

  • práce jak v rostlinné tak živočišné výrobě, na soukromé farmě
  • bezplatné získání řidičského oprávnění pro řízení traktoru,  osobního  automobilu
  • možnost získání svářečského průkazu pro svařování v ochranné atmosféře CO2
  • odborný výcvik probíhá ve školních dílnách a na smluvních pracovištích

 

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatňují při výkonu dělnických povolání v zemědělské prvovýrobě, službách pro zemědělství a v navazujících oblastech zpracování zemědělských produktů. Uplatňují se zejména v povoláních pěstitel rostlin, chovatel zvířat, zemědělský mechanizátor nebo zemědělec-farmář. Vykonávají činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňují se při obsluze a údržbě zemědělské techniky.