Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Přijímací řízení 2023/2024

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
dne 6. 1. 2023 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly prv­ní kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků pro škol­ní rok 2023/24.

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 1. břez­na 2023.

 

Kritéria pro přijetí ke studiu_pro žáky_SOU_2023

 

Kritéria pro přijetí_studijní obory_2023

 

Počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do jed­not­li­vých oborů:

Maturitní obory
Obor Počet přijímaných žáků
75-41-M/01 Sociální činnost 24
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 24
Učební obory „H“
Obor Počet přijímaných žáků
23-51-H/01 Strojní mechanik 12
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – malá mechanizace

18
41-51-H/01 Zemědělec – farmář 12
33-56-H/01 Truhlář 12
23-56-H/01 Obráběč kovů 12
Učební obory „E“
Obor Počet přijímaných žáků
65-52-E/01 Stravovací a ubytovací služby 14
41-55-E/01 Opravářské práce 14
33-56-E/01 Truhlářské a čalounické práce 7
Nástavbové dálkové studium
Obor Počet přijímaných žáků
23-43-L/51 Provozní technika 30
64-41-L/51 Podnikání 30