Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Výlet do adventní Prahy

Tradiční výlet do předvánoční Prahy, který se letos uskutečnil 20. prosince, přinesl několik inovací.
Ačkoliv rámcově vykazoval shodné rysy s ostatními roky – jelo se vlakem, napříč třídami a se společnou
touhou čerpat vánoční atmosféru na bezkonkurenčních trzích, rozdíl byl v hlavním programu. Většinu
času totiž žáci a jejich pedagogický dozor strávili – na rozdíl od výletů minulých – v interiéru, v Národním
muzeu.
Na základě zvýhodněné školní vstupenky bylo účastníkům umožněno navštívit všechny probíhající
výstavy a prohlédnout si celý muzejní komplex, včetně kupole. Několikahodinovou vzdělávací akci
vystřídala procházka středem Prahy a nasávání eskalující adventní nálady. Kdo však ještě neměl
z hlediska sebevzdělávání dost, mohl si požádat o bonusový úkol, který spočíval v objevování příběhů
starých pražských domů.
Poznatky získané z jednotlivých aktivit zúročí žáci především v předmětech humanitního typu –
v dějepisu, literatuře, výtvarné výchově a občanské nauce.