Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Workshop v NEMOCNICI NA PLEŠI

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se třídy SOC1 a SOC3 vypravily na workshop do Nemocnice Na Pleši. Nemocnice má motto „Úplně jiná nemocnice“. Po prohlídce žáci dali tomuto heslu za pravdu.

Nemocnice Na Pleši je soukromé zdravotnické zařízení s historickou tradicí. Specializuje se na léčbu onkologicky nemocných, rehabilitaci, pneumologii a poskytování paliativní péče. Prioritou zaměstnanců je přátelská atmosféra, špičková odbornost a individuální péče o pacienty.

Tým pečujících zaměstnanců tvoří lékař, sestra, fyzioterapeut, ergoterapeut, sociální pracovnice, psycholog, laborant, kaplanka. V jejich péči jsou pacienti všech oddělení.

Postupně žáky se svojí prací seznámila hlavní sestra, rehabilitační sestra, sociální pracovnice a kaplanka.

Nemocnice má spoustu dalších aktivit. Vyplňuje také volný čas zaměstnanců.   Pořádá multioborové konference, festivaly, probíhá dobrovolnický program Amelie, kdy studenti chodí do nemocnice a zpříjemňují pobyt pacientům. Docházejí například na pokoje a nabízejí popovídání, křížovku k vyplnění nebo drobné výtvarné aktivity pro dospělé. Někteří dobrovolníci přicházejí zazpívat a zahrát, jiní vedou výtvarné dílny. Do nemocnice přicházejí celé skupiny lidí, kteří bezplatně zahrají divadlo anebo zazpívají.

Bylo to pro žáky setkání s reálným životem. Workshop se uskutečnil za podpory Jihočeské hospodářské komory.

Miroslava Krejčová