Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Exkurze ve Veselíčku

Dne 14. října 2022 třída SOC3 navštívila Domov svaté Alžběty ve Veselíčku Je to azylový dům pro matky s dětmi. Provozovatelem je Farní charita Veselíčko. Provázela nás sociální pracovnice Monika Křížová a paní Marie Sádlová. Viděli jsme, jak maminky s dětmi žijí. Dozvěděli jsme se, jaké sociální služby mohou využívat a na jaké dávky mají nárok.

Potom jsme šli na prohlídku dílen SOŠ a SOU Milevsko, které se nacházejí rovněž ve Veselíčku. Ujal se nás zástupce ředitele pro ODV pan Karel Šácha a učitel odborného výcviku pan Václav Calta. Zhlédli jsme učňovské dílny oboru Truhlář a oboru Opravář zemědělských strojů. Viděli jsme ukázky prací žáků. Také jsme vyslechli vyprávění o provozování autoškoly.

Vraceli jsme se obohaceni o mnoho nových poznatků.

Miroslava Krejčová