Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Za renesancí do Krumlova

Žáci oboru Sociální činnost vyrazili na konci září do Českého Krumlova. Mladší ročníky poznávaly na základě didaktické brožury s názvem Renesance v Krumlově aneb Spěchej pomalu za trubačem a medvědem, vydané českobudějovickým Národním památkovým ústavem ve spolupráci s Českokrumlovským rozvojovým fondem, pozoruhodné příběhy a architekturu renesanční doby. Třeťáci, kteří tuto akci již zdárně absolvovali v minulých letech, strávili den ve znamení průvodcovské činnosti – vyzkoušeli si na vlastní kůži, jaké je to být průvodcem cestovního ruchu.
+ 6
362
Oslovení lidé
95
Zájem
Propagovat příspěvek
17