Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Sklizeň kukuřice v ZD Chyšky

Ve čtvrtek 22. září 2022 se žáci 2. a 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce zúčastnili zajímavé exkurze v Zemědělském družstvu v Chyškách. Akce proběhla na poli nedaleko obce Ratiboř, kde ZD Chyšky hospodaří. Cílem exkurze bylo ukázat žákům sklizeň kukuřice na siláž, seznámit žáky s technikou, která se při sklizni kukuřice pro tento účel používá a ukázat, jak se sklizená kukuřice skladuje.

Po domluvě s předsedou ZD Chyšky Janem Málkem a agronomem Josefem Bendou vyjeli žáci 2. a 3. ročníku OZS pod dozorem učitelů odborného výcviku Václavem Caltou a Pavlem Petráněm školním vozem Ford Transit na pole nedaleko Ratiboře. Hned po příjezdu do terénu žáci viděli, že vzhledem předešlým dešťům bude sklizeň ohledně újezdnosti ztížená. Na poli viděli sklízecí řezačku CLASS JAGUAR 930 a dále traktory John Deere JD 61 55M a JD 69 30 s návěsy MEGA 20. Třetím traktorem byl JD 62 50R se sběracím vozem PÖTTINGER JUMBO. Zkušení zaměstnanci ZD Chyšky žáky ochotně svezli a někteří žáci si vyzkoušeli řízení strojů na vlastní kůži. Zaměstnanci žákům rádi zodpověděli jejich dotazy. V době pauzy na oběd dostali účastníci prostor prohlédnout si zaparkovanou techniku. Poté se přesunuli do Ratiboře, do areálu kravína ZD Chyšky, kde jsou nově vybudovány silážní žlaby. Sem byla sklizená hmota navážena. Pomocí manipulátoru MANITOU byla řezanka rozhrnuta, pravidelně navrstvena a následně traktorem JD 78 20 s připojeným dusacím válcem, který utuží siláž až o 30 procent více než samotný traktor, upěchovaná.

Akce se všem velmi líbila a díky zaměstnancům ZD Chyšky, kterým patří velký dík, naši žáci na vlastní oči viděli, jak vypadá sklizeň kukuřice od začátku až do konce.

Václav Calta