Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Exkurze v domově pro seniory

Žáci 1. ročníku oboru „Sociální činnost“ se 10. června 2022 zúčastnili exkurze v příspěvkové organizaci Sociální služby Města Milevska. Účastníci viděli poskytování sociálních služeb v praxi v domově pro seniory v ulici 5. května.

Skupinu žáků provázela paní Bc.Tereza Němcová.

Kromě běžného provozu účastníky seznámila s tím, jak funguje sociální poradenství, pečovatelská služba, odlehčovací služba, doprovázení pěstounských rodin, kluby důchodců, půjčovna rehabilitačních pomůcek, rehabilitační bazén. Žáci si také prohlédli nástavbu 3. patra budovy, novou kuchyni, kapli.

Služby směřují k tomu, aby uživatelé mohli žít běžným způsobem života. Dále aby příjemci těchto služeb mohli jednat na základě vlastních rozhodnutí.

Zaměstnanci se snaží, aby se senioři cítili jako doma.

Miroslava Krejčová