Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Pracovní stáž na Slovensku – report Václava Calty

V rámci projektu ERASMUS+ „Praktické stáže žáků na zemědělské farmě v zahraničí“ (2021-1-CZ01-KA122-VET-000019047) vyrazila parta skvělých kluků, žáků třetího ročníku oboru opravář zemědělských strojů, na Slovensko, konkrétně do obce Motešice nedaleko známého lázeňského města Trenčianské Teplice.
Odjezd byl naplánován na 24.4. v 8:14 hodin z Milevska, kde jsme se také se svými ne zrovna malými zavazadly sešli a pokračovali vlakem do Tábora. V Táboře následoval přestup na vlak do Prahy, v Praze na vlak do Púchova, v Púchově do Trenčína, v Trenčíně na autobus do Horňan a v Horňanech do Motešic, kde jsme konečně v 17:45 hodin dosáhli svého cíle. Na zastávce na nás čekala zástupkyně agentury Agamos paní Vaňková a majitel Motešického hřebčína pan Slavomír Magál. Následoval krátký přesun do hřebčína, kde jsme se následně po vyřízení formalit a večeři ubytovali.
Ráno nás čekala, tak jako každý den, výborná snídaně. Po snídani nás majitel hřebčína zavedl na pracoviště, kde nás seznámil s náplní naší práce. Tou bylo vybudování nových výběhů pro ustájené koně na „zelené“ louce. Naše práce spočívala v přesném rozměření jednotlivých ohrad, přesunu materiálu, přípravě nářadí a strojů potřebných k práci. Po rozměření přišlo na řadu vyvrtání děr pomocí kloubového nakladače WEIDEMANN s hydraulickým vrtákem. Následovalo přesné usazení železných sloupků, které byly následně spojovány příčnými trubkami. Poté byly instalovány vstupní branky a vyrobeno zavírání. Druhá parta měla za úkol demontovat pomocí manipulátoru WEIDEMANN staré oplocení, které už dosloužilo.
Mezi velkou zkušenost jistě patřilo i nakládání koní do přívěsu pro koně, což nebyla vůbec jednoduchá práce, protože roční kobylky čekal převoz úplně poprvé a moc se jim do přívěsu nechtělo. Kluci si vyzkoušeli i práci přímo ve stájích. Během našeho pobytu došlo k narození nového hříběte, ze kterého měli všichni velkou radost. Při nepříznivém počasí jsme pracovali na výrobě přístřešku pro rozhodčí, který se používá při závodech v místním areálu. Také jsme zjistili a opravili závadu v elektroinstalaci u traktoru ZETOR 72 45 horal systém.
Aby nám nebylo líto, že nemůžeme být doma při pálení čarodějnic, uspořádali jsme si své vlastní malé čarodějnice, při kterých nechybělo opékání buřtů a hlavně dobrá zábava. V neděli na prvního máje jsme podnikli společný výlet do nedalekých Trenčianských Teplic na místní slavnost „Otvorenie letnej kúpelnej sezony 2022“. Zde jsme navštívili koncert známého orchestru Pavla Zajáčka a vystoupení známých slovenských umělců. Nechybělo ani malé občerstvení. Byli jsme právě v polovině svého pobytu a následoval další pracovní týden, ve kterém jsme pokračovali v započaté práci.
Odpoledne po skončení práce nás čekal odpočinek po náročném dni, večeře a příprava na další den. Někteří z chlapců si v tomto časovém prostoru vyzkoušeli i jízdu na koni pod dohledem zkušených jezdkyň v místní jezdecké hale.
Nesmíme zapomenout ani na místního kocoura, který nás přišel hned první den přivítat, stal se členem naší party a při odjezdu se s námi též přišel rozloučit. Kluci mu dali tak trochu netradiční jméno Kebab.
Veliké poděkování patří paní Ireně Haluzové, která se o nás po celou dobu našeho pobytu vzorně starala, a také zaměstnancům Miškovi a Donatovi, kteří se také stali součástí naší party.
V sobotu 7.5.2022 nadešel čas našeho odjezdu. Po snídani jsme se rozloučili a vydali na zpáteční cestu. Nejprve autobusem v 6:50 do Trenčína, z Trenčína vlakem do Púchova, z Púchova Valašským expresem do Prahy. Jelikož expres měl zpoždění, odjížděli jsme z Prahy až dalším vlakem v 15:49 do Tábora a z Tábora do Milevska, kam jsme dorazili okolo 17:30 unavení, ale s pocitem dobře vykonané práce a po 556 kilometrech dlouhé cestě jsme se rozjeli do svých domovů.
Tato stáž pro nás byla další životní zkušenost. Účastníci dále získali na základě prokázaných dovedností v oblasti strojů pro zpracování půdy dokument Europass – Mobilita. Jako vzpomínku na tuto stáž jsme obdrželi tričko s nápisem v latině, na kterém stojí: EXPERIENTIA DOCET, což v překladu znamená: Zkušenost učí, zkušeností se učíme.