Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Volná místa ke studiu, výsledky 1. kola přijímacího řízení

Volná místa ke studiu:

2. kolo PŘ 2022    

 

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení lze podávat do 23.5. 2022.

 

Výsledky přijímacího řízení obor  75-41-M/01 Sociální činnost

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Výsledky_PŘ_2022_maturitní

 

Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů – 13.5. 2022

Zápisový lístek můžete doručit osobně do budovy školy nebo zaslat poštou. 

 

 Výsledky přijímacího řízení – učební obory

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Výsledky_PŘ_2022