Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Výsledky přijímacího řízení – učební obory

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

 v I. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 dne 22.04.2022

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Výsledky_PŘ_2022

 

Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů – 6.5. 2022.