Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Exkurze žáků 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů u firmy OSEVA UNI (Šlechtitelská stanice Větrov)

Ve středu 30. 3. 2022 jsme navštívili Šlechtitelskou stanici Větrov, kterou nás provedl pan Josef Procházka a pan František Hájek.

Nejdříve nás seznámili s firmou. Hlavní náplní je šlechtění pícnin, obilovin, luskovin a dalších osiv potřebných v zemědělské výrobě. Velmi zajímavé bylo povídání o historii stanice.

Pak jsme se odebrali na pozemky, kde probíhá výzkum a šlechtění pícnin. Různá políčka byla rozdělena podle druhů travin do přesně vyměřených ploch. Zde jsme museli být opatrní, abychom nepošlapali zkoumaná místa, která již byla připravena na novou sezónu. Pan Procházka se rozpovídal o travinách, jež tu šlechtí. Bavili jsme se o druhu, na němž se hraje fotbal, mimochodem i na ligových stadionech, nebo o speciálních travinách na výsev golfových hřišť, kde je potřeba hned několik druhů. Samozřejmě zde připravují i další typy, např. rekreační, parkové, pro zemědělskou výrobu a další.

Kluci se ale hlavně těšili, až přejdeme do dílen, kde je zaparkovaná speciální technika, která se používá na obdělávání pozemků. Nejdříve jsme si prohlédli zařízení určená k čistění sklizně semínek od plevelů a různých nečistot a k oddělování jednotlivých druhů travin pomocí jemných sít. Viděli jsme, jak se čistilo v začátcích a jak se čistí na moderních strojích. Pan Hájek nám ukázal semena různých travin (jílek vytrvalý, jílek hybridní, psineček veliký, kostřava luční a další), abychom mohli porovnat jejich velikost. Druhým okem kluci vnímali techniku, která je zajímá ze všeho nejvíc. Zde nás provedl pan Procházka a předvedl nám stroje potřebné k obdělávání malých políček. Nejzajímavější byly mini kombajny. Každý záhon se sklízí samostatně, aby se mohlo provádět šlechtění a jednotlivé druhy se nepromíchaly. Zajímavé povídání o dalších mašinách důležitých při práci na výzkumu nás moc bavilo.

Karel Šácha