Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Podpora žáků oboru strojní mechanik, obráběč kovů – stipendia

Projekt  reg. č. 417-01-003/21 „Podpora žáků studijních oborů strojní mechanik a obráběč kovů“ z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje.

Obsahem projektu je finanční podpora žáků 1. ročníku oboru 23-56/H01 obráběč kovů, dále žáků 2. ročníku oboru 23-51-H/01 strojní mechanik, tak aby se zvýšil jejich zájem o vzdělávání v uvedených oborech, kde by se řádně vyučili a úspěšně ho dokončili. Tento projekt má motivovat žáky k řádné docházce do školy a na odborný výcvik, a tím i upevňovat správné pracovní nasazení a volní návyky. Díky vyplácenému stipendiu je projekt i významnou finanční pomocí žákům ze sociálně slabších rodin. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt dlouhodobý, předpokládáme, že opět pomůže navýšit zájem žáků základních škol o vzdělávání v oboru strojní mechanik nebo obráběč kovů. V letošním školním roce jsme 1. ročník oboru obráběč kovů po delší době opět otevřeli.

Realizace: 1.9. 2021- 30.6. 2022

Celkové uznatelné výdaje projektu činí  56 500,- Kč