Zemědělec – farmář – nový učební obor od 1.9. 2023

Zemědělec – farmář (41-51-H/01)   Typ studia   Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem   Charakteristika oboru   práce jak v rostlinné tak živočišné výrobě, na soukromé farmě bezplatné získání řidičského oprávnění pro řízení traktoru,  osobního  automobilu možnost získání svářečského průkazu pro svařování v ochranné atmosféře CO2 odborný výcvik probíhá ve školních… Pokračovat ve čtení Zemědělec – farmář – nový učební obor od 1.9. 2023

Přijímací řízení 2023/2024

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um, dne 6. 1. 2023 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly prv­ní kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků pro škol­ní rok 2023/24. Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 1. břez­na 2023.   Kritéria pro přijetí ke studiu_pro žáky_SOU_2023   Kritéria pro přijetí_studijní obory_2023   Počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do jed­not­li­vých oborů: Maturitní obory Obor Počet přijímaných žáků 75-41-M/01… Pokračovat ve čtení Přijímací řízení 2023/2024