Novinky ze SOŠ a SOU Milevsko

Zjistěte, co se u nás děje

Volná místa ke studiu, výsledky 2. kola přijímacího řízení

Volná místa ke studiu:

 3. kolo PŘ 2022

 

75-41-M/01 Sociální činnost Denní 9
23-51-H/01 Strojní mechanik – výuční list Denní 9
33-56-H/01 Truhlář – výuční list Denní 7
41-55-E/01 Opravářské práce – výuční list

 

Denní 4
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – výuční list

 

Denní 4

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ ze 27.5. 2022

 v II. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů – 10.6. 2022

 

75-41-M/01 Sociální činnost        

 

Pořadí Registrační číslo Body celkem Rozhodnutí
1. 22754120 110 Přijat
2. 22754118 94 Přijat
3. 22754119 91 Přijat
4. 22754121 85 Přijat
5. 22754122 41 Přijat
6. 22754117 Nekonána JPZ Nepřijat

                                                                         

33-56-H/01  Truhlář

 

Pořadí Registrační číslo Body celkem Rozhodnutí
1. 134 45 Přijat

 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

 

Pořadí Registrační číslo Body celkem Rozhodnutí
1. 135 19 Přijat

 

41-55-E/01  Opravářské práce

 

Pořadí Registrační

číslo

Body celkem Rozhodnutí
1. 132 38 Přijat
2. 133 31 Přijat